Formacja stała dzieci i młodzieży

Formacja stała dzieci i młodzieży jest inicjatywą skierowaną do tych ministrantów, którzy w swoich parafiach nie mają żadnych zbiórek, a chcieliby lepiej poznać świętą liturgię oraz nauczyć się nowych funkcji liturgicznych

Formacja stała dzieci i młodzieży jest przeznaczona dla tych ministrantów, którzy pragną lepiej uczestniczyć w liturgii, poprzez poznanie jej znaczenia oraz oparciu na niej swojej duchowości. 

Formacja przez nas prowadzona, opiera się na wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski, a więc zawiera trzy bloki: intelektualny, duchowy i praktyczny. Ministranci poznają więc znaczenie świętych ceremonii w kilku wymiarach, co pomaga im lepiej je zrozumieć, dzięki czemu mogą świadomiej uczestniczyć w świętych obrzędach i brać w nich czynny udział, poprzez spełnianie poszczególnych czynności liturgicznych. 

Na spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych, uczących się obecnie w szkole podstawowej lub średniej.

Jesteś zainteresowany? Dołącz do naszej grupy już dziś!

Translate »